Vračilo artiklov

Kaj morate vedeti?

 1. Kot kupec v spletni trgovini imate pravico, da brez navedbe v 30 dneh odstopite od pogodbe. Odstopni rok poteče v 30 dneh:
 2. a) Od dne, ko artikel fizično poseduje kupec oziroma tretja oseba, ki jo določi kupec in ni prevoznik artikla.
 3. b) Če gre za pogodbo z dostavo blaga, ki sestoji iz večih kosov, potem rok prične začne teči z dnem, ko kupec ali tretja pooblaščena oseba za prevzem dobi v fizično posest zadnje pošiljke oziroma naročenega artikla.
 4. Če želite uveljaviti pravico do dostopa od pogodbe, morate z nedvoumno pisno odstopno izjavo o tem nemudoma obvestiti prodajalca:
  Inštitut Prevent d.o.o., Celovška cesta 134, 1000 Ljubljana. Tel: 01 50 55 877 in 01 50 55 663, elektronski naslov: info@institutprevent.si.
  Pisno odstopno izjavo lahko posredujete s pismom po pošti, elektronskim sporočilom ali telefaks sporočilom.
 5. Kupec lahko pri odstopu neobvezno uporabi tudi priloženi vzorčni odstopni obrazec.
 6. Stroške pošiljanja oziroma dostave vračila artikla krije kupec. Pošiljk z odkupnino podjetje ni dolžno sprejeti.
 7. Pri odstopu od pogodbe zadošča, da je obvestilo o uveljavitvi pravice kupca do odstopa poslano pred oziroma v roku odstopnega roka od pogodbe o nakupu.
 8. Kupec mora od datuma obvestila o odstopu od pogodbe artikel vrniti prodajalcuv roku 30 dni.
 9. Prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja kupcu vrne vsa prejeta plačila v roku 30 dni od prejetja obvestila, pod pogojem, da je v tem obdobju kupec prodajalcu dostavil vrnjeni artikel v brezhibnem stanju.
 10. Kupec mora blago prodajalcu vrniti oziroma izročiti brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v 30 dneh od dneva, na katerega je potrošnik obvestil podjetje o odstopu od pogodbe. Rok povračila kupnine se upošteva, če kupec blago vrne v 30-dnevnem roku. Neposredne stroške vračila blaga nosi kupec.
 11. Prodajalec lahko zadrži plačilo, dokler ne prejme vrnjenega blaga ali dokler kupec ne pošlje dokaza, da je blago poslal nazaj.
 12. Kupcu se vsota vrne z istim plačilnim sredstvom, ki je bilo uporabljeno pri prvotnem nakupu artikla, razen, če je dogovorjeno drugače. V nobenem primeru zaradu tega povračila kupec ne nosi nikakršnih stroškov.
 13. Kupcu so povrnjena vsa plačila, vključno s prvotnimi stroški dostave artikla kupcu. Kupcu NE VRAČAMO dodatnih stroškov dostave, ki ni cenovno najugodnejša ponujena standardna oblika dostave s strani prodajalca.
 14. Potrošnik odgovarja za zmanjšano vrednost blaga, ki je posledica ravnanja z blagom. Artikel oziroma blago mora biti vrnjeno v brezhibnem stanju, torej stanju, ki ne spremeni njegove narave, lastnosti ali delovanja.
 15. Pri odstopu od pogodbe, kjer je bil upoštevan popust, bonus, koda za popust ali drugačen vzrok zmanjšanja plačila polne vrednosti, se kupcu vrne le vplačani znesek.